Disclaimer

Algemeen

Met uiterste zorg en aandacht stellen wij deze website samen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.  De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van de informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker heeft, conform voorgenoemde rechten, wettelijk geen toestemming deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.  Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Deze pagina is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Disclaimer (English)

Use essential oils with knowledge and caution. Before using essential oil tips, please learn about warnings for usage (including dosages, usage frequency and application methods) either through the many available resources or consult with a doctor. Not all essential oils are suitable for use by diffusion or application on the skin or to be taken internally. Keep away from children, eyes, mucous membranes, open flames & treasured surfaces. If you are receiving treatment for any condition, check with your health-care professional before attempting to self-treat with essential oils.  All information presented is provided as a guideline & we do not warrant its accuracy. Information provided is based on research and data that we believe to be reliable at this time. Statements regarding health conditions are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Should you have any questions or concerns, please consult with a trusted healthcare professional before taking or using any essential oils. Each person is different, and the way you react to a particular product may be significantly different from other people.  Please remember when reading anything on my website/blog that I am not a doctor nor a trained healthcare professional. The information that I am providing is meant for informational purposes only and you should not rely only on the information provided on this website if you have a serious health issue. In case of a serious injury or other issue, please consult a trained professional.  I am not a licensed physician and can’t diagnose or prescribe medications for you. This disclaimer acts as the explicit waiver of any liability of myself as an Independent Product Consultant or doTERRA as a company.  Information on this website/blog has not been evaluated by the Food & Drug Administration (FDA) and products referred to are not intended to or guaranteed to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Winkelwagen
De waardering van helio.work/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 155 reviews.
Scroll naar boven